Foto: Illustration Helen Sjöström

27 januari högtidlighåller vi Förintelsens minnesdag

Varje år den här dagen manifesterar vi något för att aldrig glömma... I år bjuder vi in till en minneskonsert. Det var 2020 som Förintelsens minnesdag högtidlighölls för första gången i Svenska kyrkan Jönköpings regi. Då med rundabordssamtal och en musikgudstjänst i Sofiakyrkan, kyrkoherde Ann Aldén som är initiativtagare till högtidlighållandet i Jönköpings församling vill skapa en årlig tradition!

Minneskonsert i Sofiakyrkan torsdagen den 27 januari 2022

Vittnesmål från Förintelsen förs fram med röst och musik. Genom toner och texter får vi ta del av tankar och upplevelser från människor som på olika sätt blev offer för den nazistiska statens utstuderade grymhet. Judiska sånger blandas med utdrag ur dramatik, prosa och dikt.  

Nina Åkerblom Nielsen, sång och piano, Jesper Arin, recitation, Julia Sandwall, violin och viola, Erik Ottosson, kontrabas och Ebba Sandwall, sång. 

Välkommen antingen klockan 18 eller klockan 19.30.
Tid: ca 60 min.

2022 planerade vi för barnoperan Brundibár tillsammans med Smålands musik och teater, läs mer på www.smot.se/brundibar. I nuläget är dock föreställningarna inställda på grund av de nya restriktionerna kring covid-19.

Musik, konst, poesi, drama, allt det som sammanfattas i ordet kultur, är inte bara ett mervärde som kan förgylla en annars grå vardag. Nej, kulturen utmanar sakernas tillstånd på sitt eget sätt, och utan att fråga om lov. Kulturen är en spanare som ligger i framkant. Den noterarar och problematiserar. Den ställer frågor om vart vi är på väg innan någon av oss har börjat gå. I en diktatur lever poeter, konstnärer och kompositörer farligt. Varför är det så? Ett av svaren är att uttryck som musik, poesi, konst och drama kan rubba grundvalar och visa på stigar som leder djupare in i den frihet som inte låter sig begränsas. Vi blir närvarande och fria på en och samma gång. 

Det är viktigt att uppmärksamma dagen så vi bjuder in till minneskonsert med andakt den 27 januari i Sofiakyrkan, med två föreställningar - klockan 18 och 19.30.

”Denna dag manifesterar vi varje människas lika värde och värdighet. I en tid då minnet är kort och tempot högt, samlas vi för att inte glömma. När fakta ifrågasätts, påminns vi om historiens fasor. När modlösheten griper tag i oss får vi genom musik, sång och scenisk gestaltning ana att en annan värld är möjlig. 
Svenska kyrkan Jönköping högtidlighåller Förintelsens minnesdag i medvetenhet om det ansvar som kommer med en övertygelse, en tro, en ideologi, en religion. 
Kyrkohistorien har dessvärre haft ett många gånger destruktivt uttryck, men historien visar också att den har stor potential och kan bidra konstruktivt och förbättra framtiden. I en sådan rörelse vill Svenska kyrkan Jönköping stå sida vid sida med människor av olika tro och politisk övertygelse som vill värna en gemensam och trygg framtid för oss alla.”

Ann Aldén, kyrkoherde

Om symbolen/illustrationen

Symbolen/ illustrationen för högtidlighållandet av Förintelsens minnesdag i Jönköping är framtagen av Helen Sjöström.

I symbolen/ illustrationen finns stark symbolik: Davidsstjärnan, taggtråd där varje taggfäste representerar sju koncentrationsläger, siffrorna strax intill visar antalet människor som berövades livet i koncentrationslägren under Förintelsen.

En grön kvist växer fram ur taggtråden som ett hopp för mänskligheten och framtiden. Stjärnorna symboliserar det eviga, det odödliga och kan tolkas som Guds budbärare. För illustratören är stjärnorna även blommor tillhörande den spirande grenen och dessa ska ge kraft, styrka och en ljus framtid.