Foto: Alex&Martin/IKON

Någon att prata med

Vi erbjuder möjlighet till enskilda samtal och samtalsgrupper, både för dig som är student och för dig som arbetar på Jönköping University. Individual counseling and existential conversation group.

Enskilda samtal för dig som studerar på Jönköping University
Studietiden är en viktig tid i livet. Man träffar nya vänner, vidgar sina vyer genom studier och socialt liv och naturligtvis formas man av sina nyvunna erfarenheter. Men studentlivet ställer också höga krav och ibland väcks tvivlen inför yrkesval och framtid. När kraven blir för stora kan det vara skönt att vända sig till en utomstående. Vi i Universitetskyrkan finns till för att lyssna och samtala.

Du är välkommen till oss oavsett trosinriktning, nationalitet eller sexuell orientering. Vi har tystnadsplikt och tystnadsrätt och många års erfarenhet av samtal med människor i olika skeden i livet. I samtalet finns det någon som lyssnar, som hör dina frågor och som kan hjälpa dig att komma vidare i sökandet efter mening och mål. Ring 073-070 35 64 eller mejla för att boka tid för enskilt samtal.

Enskilda samtal för dig som arbetar på Jönköping University
Du som arbetar på Jönköping University är välkommen att boka tid för enskilda samtal på Universitetskyrkan. Enskilda samtal för anställda är något som inte ingår i Studenthälsans uppdrag. Till oss är du välkommen oavsett trosinriktning, nationalitet eller sexuell orientering. Vi har tystnadsplikt och tystnadsrätt och många års erfarenhet av samtal med människor i olika skeden i livet. I samtalet finns det någon som lyssnar, som hör dina frågor och som kan hjälpa dig att komma vidare i sökandet efter mening och mål. Ring eller maila för att boka tid för enskilt samtal.

Vi finns tillgängliga för enskilda samtal om livsfrågor, identitet, relationer, mening, tro, studier eller något annat du behöver prata med någon om. Självklart råder tystnadsplikt.

Vi som arbetar på Universitetskyrkan Jönköping University är:

Mattias Nystrand, diakon i Svenska kyrkan
mattias.nystrand@ju.se
Tel 0730-70 35 64

John Ahlström, studentpastor
john.ahlstrom@ju.se
Tel 0733-26 64 44

Besöksadress / Visit us

Gjuterigatan 3 A
551 11 Jönköping
Vi finns i korridoren bakom Studentkårens Cafeteria Rio
You'll find us in the corridor behind the unions cafeteria Rio

Följ oss på Facebook!