Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Jönköpings församling Besöksadress: Svenska kyrkan Jönköping, Kapellgatan 8, 55317 Jönköping Postadress: Svenska kyrkan Jönköping, Östra Storgatan 45, 55321 Jönköping Telefon:+46(36)303500 E-post till Jönköpings församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Någon att prata med

Jourhavande präst 

Svenska kyrkans jourhavande präster finns på plats de tider på dygnet när många andra resurser är stängda. De finns där för att lyssna, dela dina bekymmer eller bara prata om livet en stund.

Prästerna som du får prata med jobbar i olika församlingar, är i olika åldrar och har olika bakgrund men i samtalet är både du och de anonyma – och prästerna har givetvis tystnadsplikt. 

Alla dagar, klockan 21.00-06.00 kan du ringa 112 och be att få bli kopplad till Jourhavande präst. Samtalet är gratis och syns inte på din telefonräkning. 
Läs mer om öppettider och fler sätt att komma i kontakt med jourhavande präst här. Där finns också en finsk telefonjour och ett samiskt krisnätverk.

Samtal med präst eller diakon

Vi finns här när du behöver prata med någon utomstående, ställa frågor om Gud och livet, få tröst eller hitta styrka i svåra situationer. Präster och diakoner är erfarna lyssnare och samtalspartners. Vi har tystnadsplikt, vilket innebär att ingenting av det du berättar kommer att föras vidare. Vi för inga journaler. 

Du behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan eller troende för att kontakta  präst eller diakon för samtal. Men om du vill kan samtalet omfatta bibelläsning och böner. Det är du som styr samtalet så att det ger dig det stöd du behöver i stunden.

Kontakta en diakon eller präst i din kyrka, här finns kontaktuppgifter, eller ring vår växel 036-30 35 00.

Kyrkans familjerådgivning

Till kyrkans familjerådgivning kan du vända dig om du behöver någon att tala med vid de svårigheter eller kriser, som kan uppstå i livet.

Läs mer om Familjerådgivningen och kontakta oss här 

Sjukhuskyrkan på länssjukhuset Ryhov

På ett sjukhus kan många frågor och tankar bli mer påtagliga än annars. Sjukhuskyrkan har erfarenhet att möta människor i livets alla skeden och finns där, mitt i vården.

Vi finns där med andlig vård för dig som är sjuk eller anhörig och för dig som arbetar med sjukvård. Med oss kan du dela dina tankar om livets mening, glädje, sorg och smärta, både till kropp och till själ.

Sjukhuskyrkan är ett ekumeniskt samarbete mellan Svenska kyrkan och Jönköpings frikyrkor. 

Läs mer om Sjukhuskyrkan här