På bilden ser du glada ungdomar som vilar på golvet
Foto: Alex Giacomini

Ljungarums kyrka-konfa

Vi funderar tillsammans över tro och liv, vem Gud är och vilka vi själva är. Vi använder vår kreativitet på olika sätt; genom samtal, sång och lek. Vi träffas en onsdag och en söndag i månaden och åker iväg på tre härliga helgläger.

Plats: S:t Olofsgården och Ljungarums kyrka

Tid för träffar: Vi träffas en onsdag och en söndag i månaden

Start: Onsdag 6 oktober

Läger: Vi åker på tre härliga helgläger; ett på hösten, ett på vintern och ett på våren.

Konfirmation: 14-15 maj 2022

Maxantal: 30

Kostnad: Ingen

 

 

Vid frågor kontakta

Per Liljenberg

Per Liljenberg

Svenska kyrkan Jönköping

Församlingspedagog, S:t Olofsgården