Foto: Unsplash

Livssamtal för unga vuxna/studenter i Gräshagskyrkan

Existentiell samtalsgrupp för dig som i grupp vill föra samtal om livsglädje, livsmod och livsmening.

Samtal om livet

Samtalsgrupp för studenter & unga vuxna

​​Vi samtalar kring frågor som:

  • ​Var får jag tillhöra?
  • Hur hittar jag lugnet i vardagen?
  • Vem kan jag lita på?
  • Kan jag våga hoppas på en framtid när klimathotet växer? 

​​​Forskning visar att när vi samtalar om livets djupa frågor ökar våra möjligheter att påverka alla delar av vår hälsa i en positiv riktning.

 

För mer information kontakta

Veronica Frendin

Veronica Frendin

Svenska kyrkan Jönköping

Församlingspedagog, Gräshagskyrkan

Mattias Nystrand

Mattias Nystrand

Svenska kyrkan Jönköping

Diakon, Gräshagskyrkan

Mer om Mattias Nystrand

Nås på Facebook-chat onsdagar & fredagar kl 14-16