Foto: Unsplash

Livssamtal för unga vuxna/studenter i Gräshagskyrkan

Existentiell samtalsgrupp för dig som i grupp vill föra samtal om livsglädje, livsmod och livsmening.

Samtal om livet

Samtalsgrupp för studenter & unga vuxna

​​Vi samtalar kring frågor som:

  • ​Var får jag tillhöra?
  • Hur hittar jag lugnet i vardagen?
  • Vem kan jag lita på?
  • Kan jag våga hoppas på en framtid när klimathotet växer? 

​​​Forskning visar att när vi samtalar om livets djupa frågor ökar våra möjligheter att påverka alla delar av vår hälsa i en positiv riktning.