Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Jönköpings församling Besöksadress: Östra Storgatan 45 ingång A, 55321 Jönköping Postadress: Östra Storgatan 45, 55321 Jönköping Telefon: +46(36)303500 E-post till Jönköpings församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkogårdsutskottet

Kyrkogårdsutskottet ansvarar för begravningsverksamheten inom församlingen, ger råd och stöd i frågor om begravningsverksamheten och ansvarar för krematorieverksamheten.

Kyrkogårdsutskottets uppgifter
Kyrkogårdsutskottet ansvarar för begravningsverksamheten inom församlingen, ger råd och stöd i frågor om begravningsverksamheten och ansvarar för krematorieverksamheten. Utöver den obligatoriska begravningsverksamheten, som finansieras med begravningsavgiften, skall utskottet även erbjuda gravrättsinnehavare service i form av gravskötsel och andra arbeten på gravplatserna. 

Ledamöter
Lars Stråth (S), ordförande
Bert-Åke Näslund BorgA), vice ordförande
Leif Ockander (posk)
Anita Lindqvist (S)
Rolf Johnsson (sfk)

Ulf Strömberg (Kr)


Ersättare
Birgitta Flygare (posk)
Bernt E: Isacsson (posk)
Karl-Erik Henriksson (Borg-A)
Torbjörn Schultz (Skf)