Foto: Pixabay

Kören Vox

Vox är för dig som går i gymnasiet och vill satsa lite extra på sången. Kören är en fortsättningskör efter barnkören Nova och består av åtta medlemmar.

kören vox

Gräshagskyrkan
Torsdagar 17:30-18:30

Sökningar till kören görs före terminsstart