Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Jönköpings församling Besöksadress: Svenska kyrkan Jönköping, Kapellgatan 8, 55317 Jönköping Postadress: Svenska kyrkan Jönköping, Östra Storgatan 45, 55321 Jönköping Telefon:+46(36)303500 E-post till Jönköpings församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravstenar

Här finns information om vilka bestämmelser och regler som gäller för gravstenar, samt blanketter för om du vill sätta upp, ändra eller ta bort en gravsten.

Du som är gravrättsinnehavare har rättighet, men inte skyldighet att sätta upp en gravsten eller gravvård. Inom vissa kvarter finns det gravvårdsbestämmelser att förhålla sig till som exempelvis anger vilken höjd och bredd stenen får ha inom kvarteret.

Återanvända gravstenar – ett miljövänligare alternativ.

Du betalar inget för materialet, utan bara för bearbetning, transport och kostnader som tillkommer i samband med försäljning.
Att återanvända gravstenar är en viktig del i vårt miljöarbete samtidigt som ett äldre hantverk och kulturarv bevaras för framtiden.

Säkra stenar
Centrala Gravvårdskommittén har utarbetat en bestämmelse för vad en sten ska klara.  Vi följer CGK´s bestämmelser och kontrollen utförs enligt ett rullande schema.
Läs mer om Gravstenssäkerhet.

för mer information om gravstenar och gravstenssäkerhet

Ring kyrkogårdsförvaltningen på telefon 036-30 35 06