Meny

Event & gemenskap

Social activities.

Vi anordnar både pilgrimsvandringar, hajker, läger, samtalsgrupper och andra sociala aktiviteter. Vår verksamhet är öppen för dig som studerar eller arbetar på Jönköpings universitet, Oavsett vem du är eller vilken livsåskådning du har.

Följ oss gärna på facebook, där vi regelbundet uppdaterar med information om vad som är på gång.

 Chaplaincy arrange social activities such as pilgrimages, movie nights with discussions and Café Evenings with diversity themes. We plan and carry through devotions and worship services with students if requested.

Follow us on facebook to stay updated on what's going on.

Vi finns tillgängliga för enskilda samtal om livsfrågor, identitet, relationer, mening, tro, studier eller något annat du behöver prata med någon om. Självklart råder tystnadsplikt.

Vi som arbetar på Universitetskyrkan Jönköping University är:

Mattias Nystrand, diakon i Svenska kyrkan
mattias.nystrand@ju.se
Tel 0730-70 35 64

John Ahlström, studentpastor
john.ahlstrom@ju.se
Tel 0733-26 64 44

Besöksadress / Visit us

Gjuterigatan 3 A
551 11 Jönköping
Vi finns i korridoren bakom Studentkårens Cafeteria Rio
You'll find us in the corridor behind the unions cafeteria Rio

Följ oss på Facebook!