Foto: Magnus Aronson /Ikon

Event & gemenskap

Vi anordnar både pilgrimsvandringar, hajker, läger, samtalsgrupper och andra sociala aktiviteter. Vår verksamhet är öppen för dig som studerar eller arbetar på Jönköpings universitet, Oavsett vem du är eller vilken livsåskådning du har.