Foto: Jenny Lindberg

Ett stilla rum

Hitta dina guldkorn av stilla rum i Jönköping.

Stilla rum på Universitetet

Andaktsrummet
I bibliotekshuset på tredje våningen - längst bort i korridoren ligger andaktsrummet som är öppet för alla. 

Stilla rum
På studenthälsan finns ett speciellt rum för stillhet och tystnad, ett stilla rum. Hit kan du komma när du behöver vara i tystnad för t.ex. meditation. Kontakta personalen på studenthälsan för att få tillgång till rummet.

Stilla rum utanför högskolan

Sofiakyrkan
Sofiakyrkan ligger på Klostergatan, inte långt från Högskolan och är öppen dagtid. Med sin mäktiga spira är Sofiakyrkan ett välkänt landmärke i Jönköpings stadsbild, och en mötesplats för alla generationer vardag som högtid.

Immanuelskyrkan
En öppen kyrka dit du kan söka dig för stillhet och bön. Den ligger på Oxtorpsgatan 15. I kyrkorummet finner du ljusbäraren där du kan tända ljus för det du tänker på och vill tala med Gud om. Alldeles utanför kyrkorummet finns ett bord med möjlighet att skriva ner det du vill ha hjälp med i förbön och lämna bönelappen i korgen. Dessa böneämnen bär församlingen fram i förbönsstunderna under veckan. Önskar du finna ett stilla rum och stänga dörren om dig, kan du söka dig till Andaktsrummet som finns i ena hörnet, strax utanför kyrkorummet.

Wettershus Retreat
Wettershus är en ekumenisk retreatgård vid Vättern som inbjuder till retreater året runt och tar även övriga dagar emot gäster som söker avskildhet och rekreation. Möjlighet finns till själavård och andlig vägledning. 

Retreaten vill erbjuda en kravlös miljö med tid för reflektion, bön och meditation, tystnad och vila, hjälp att återfinna livsrytmen, fördjupad tro och tillit. Läs mer på Wettershus hemsida.

Kristine kyrka
Kristine kyrka ligger på Östra Storgatan och är öppen dagtid. Många människor söker sig dagligen till Kristine kyrka för en stund av stillhet. Här finns möjlighet till ljuständning och enskild bön. 

Vi finns tillgängliga för enskilda samtal om livsfrågor, identitet, relationer, mening, tro, studier eller något annat du behöver prata med någon om. Självklart råder tystnadsplikt.

Vi som arbetar på Universitetskyrkan Jönköping University är:

Mattias Nystrand, diakon i Svenska kyrkan
mattias.nystrand@ju.se
Tel 0730-70 35 64

John Ahlström, studentpastor
john.ahlstrom@ju.se
Tel 0733-26 64 44

Besöksadress / Visit us

Gjuterigatan 3 A
551 11 Jönköping
Vi finns i korridoren bakom Studentkårens Cafeteria Rio
You'll find us in the corridor behind the unions cafeteria Rio

Följ oss på Facebook!