Fem personer står böjda över en liten träkista
Foto: Mikael Bergström

En hälsning till framtiden från 350-årsjubilerande Kristine kyrka

Under 2023 firades Kristine kyrkas 350 år med en rad gudstjänster, konserter och föreläsningar. Nu har också en tidskapsel placerats i kyrkan, en liten träkista med allt ifrån en filmad hälsning till olika dokument som beskriver Jönköpings församling idag, tänkt att öppnas tidigast 2073.

–         Vi vill skicka en ögonblicksbild till framtiden om det som händer just nu, men också en hälsning från oss som leder Jönköpings församling idag, säger kyrkoherde Ann Aldén.

Dold placering i kyrkan

Vid en ceremoni har olika dokument placerats i trälådan innan locket stängdes och låstes med ett hänglås. Trälådan får sedan en dold placering i kyrkan, och ska av kommande generationer hittas genom det följebrev som får öppnas när Kristine kyrka fyller 400 år.

I trälådan finns bland annat församlingsinstruktion, verksamhetsplan, lokalförsörjningsprogram, församlingens magasin Amos, en film och information om vad som händer i Kristine kyrka.

Den tolv minuter långa film är lagrad på ett USB-minne, med förhoppning att tekniken att titta på den ska finnas även om 50 år.

Beskrivning av dagens arbete

I filmen ger Bengt Olsson, kyrkorådets ordförande, Pär Sjöstrand, mångårig präst i Kristine kyrka och Ann Aldén, kyrkoherde, en beskrivning av dagens verksamhet och skickar samtidigt en hälsning till de som leder församlingens arbete 2073 då kyrkan fyller 400 år.

–         En sår och en annan skördar. Det blir tydligt att vi som präster och församlingsmedlemmar får vara en länk i en lång kedja som skär genom tid och rum och att vi får bidra under den tid som är vår på jorden. Som präst här är det alla möten med människor som satt sig mest i mitt minne, förklarar Pär Sjöstrand i filmen.

”Finns en kyrka som fortfarande bär”

Ann Aldén avslutar med att reflektera över hur församlingsarbetet leds 2073:

–         Vilken riktning vill vi ha för vår förkunnelse just nu? Jo det finns en Gud som är värd att tro på, din och vår kamp är inte förgäves och det finns en kyrka som fortfarande bär. Vi får se vad som behöver förkunnas 2073!

Reportage: Mikael Bergström