Foto: Håkan Sparf

Ekhagskyrkans ungdomskör

En kör för ungdomar från 12 år. Vi sjunger sånger från olika musikstilar och medverkar flera gånger per termin vid musikgudstjänster och gudstjänster.

Ekhagskyrkans ungdomskör

Ekhagskyrkan
Onsdagar klockan 16.00-16.45.

Vid frågor kontakta körledare

Håkan Sparf

Håkan Sparf

Svenska kyrkan Jönköping

Kantor, Ekhagskyrkan