Foto: Josefine Setterström

Digitala gudstjänster

Ta del av digitala gudstjänster, betraktelser och böner så att du kan fira där du är. Vi publicerar gudstjänster på YouTube varje vecka. Du kan också fira gudstjänst via videokonferens. För information om kollekt och kollektändamål - klicka in på sidan och scrolla ner. Välkommen att fira digital gudstjänst!

På vår YouTube-kanal kan du ta del av förinspelade gudstjänster, andakter och betraktelser. Du kan också ta del av tidigare gudstjänster, närhelst du vill. I kalendern ser du vilka gudstjänster som är inplanerade framöver.

YouTubekanal för Svenska kyrkan Jönköping