En kvinna och hennes två döttrar sitter med en bärbar dator i knät vid ett uppdukat adventsfika.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Digitala sändningar

Ta del av digitala gudstjänster, betraktelser och böner så att du kan fira där du är. Vi publicerar gudstjänster på YouTube varje vecka. Du kan också fira gudstjänst via videokonferens. För information om kollekt och kollektändamål - klicka in på sidan och scrolla ner. Välkommen att fira digital gudstjänst!

Svenska kyrkan Jönköpings närradio

Knappa in Radio Vättervåg FM 98,5 Mhz eller lyssna via webben radiovv.com på inspelade gudstjänster, söndagens texter och tänkvärda program för själen. Alla program är lokala och sänds av engagerade medlemmar i närradioföreningen i Jönköping.

Närbild på mobiltelefon med Swishbetalning

Kollekter och kollektändamål

Varje söndag tas en kollekt upp, vare sig gudstjänsten är fysisk eller digital. Stort tack för din gåva.