Foto: Josefine Setterström

Digitala gudstjänster

Ta del av digitala gudstjänster, betraktelser och böner så att du kan fira där du är. En ny gudstjänst publiceras på YouTube varje söndag. Du kan också fira gudstjänst via videokonferens. Välkommen att fira digital gudstjänst!

På vår YouTube-kanal kan du ta del av förinspelade gudstjänster, andakter och betraktelser. Varje söndag morgon publicerar vi dagens gudstjänst. Du kan också ta del av tidigare sändningar, närhelst du vill. I kalendern ser du vilka gudstjänster som är inplanerade framöver.

YouTubekanal för Svenska kyrkan Jönköping