Diakoni - kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen

Svenska kyrkan Jönköping vill kännetecknas av att vara bedjande, barmhärtig och modig. Dessa tre begrepp är också centrala för diakonerna i mötet med människor i utsatta livssituationer.

Diakonin vill vara röstbärande, själavårdande, undervisande och medmänsklig genom att möta varandra med stöd och omtanke, att hjälpa varandra att finna sammanhang, att växa som människor och visa varandra att det finns hopp.

Ljuset bär oss, Gud är nära i ett litet barn som ser oss. Bär vi barnet i vårt hjärta blir vi bot för världens plåga. Gud är hos oss, ljus i natten, för att hjälpa oss att våga, Ljuset bär oss, Gud är nära i ett litet barn som ser oss

Ur Psalm 744, Ylva Eggerhorn

Diakoner och diakoniassistenter

Söker du efter en plats i tillvaron, har du det svårt och vill ha någon att prata med? Ring oss! Som diakoner är vi, liksom präster och biskopar, vigda till våra tjänster och därmed en del av Svenska kyrkans treledade ämbete. Vi har tystnadsplikt.

En kvinnlig diakon med grön frimärksskjorta och diakonemblem om halsen står i dörröppningen och välkomnar en besökare.

Samtalsstöd och familjerådgivning

Familjerådgivning, själavårdssamtal, sorgesamtal för dig som förlorat en anhörig, ekonomiskt stöd och råd och hjälp för dig som är arbetslös och utmattad. Här finns möjlighet till samtal, enskilt eller tillsammans med andra, i livets olika situationer. Läs mer om det diakonala arbetet.

Mötesplatser och församlingshem

Svenska kyrkans mötesplatser är så mycket mer än kyrkor och kapell. Kom förbi en stund, träffa andra, småprata, umgås i tystnad. Drick en kopp kaffe, sticka något, sjung en sång tillsammans.

En bild på en kvinna som med sina händer skapar ett hjärta.

Fira gudstjänst

Här kan du ta del av olika gudstjänstalternativ, be en bön på bönewebben eller följa en enkel gudstjänstordning hemma.

Du behövs!

Låt oss skapa en bättre värld tillsammans. Det finns många sätt som du kan hjälpa andra medmänniskor på. I Jönköping och i världen. Du behövs!

Skänk en gåva!

Vill du skänka en gåva till diakonalt (socialt) arbete i Svenska kyrkan Jönköping? Insamlade medel går oavkortat till behövande i Jönköping. Vänligen märk inbetalningen med "Gåva". Du skickar din gåva till Swishnummer 123 540 09 32 eller bankgiro 545-6546. Tack för ditt stöd!