Diakoni - kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen

Svenska kyrkan Jönköping vill kännetecknas av att vara bedjande, barmhärtig och modig. Dessa tre begrepp är också centrala för diakonerna i mötet med människor i utsatta livssituationer.

Diakonin vill vara röstbärande, själavårdande, undervisande och medmänsklig genom att möta varandra med stöd och omtanke, att hjälpa varandra att finna sammanhang, att växa som människor och visa varandra att det finns hopp.

Ljuset bär oss, Gud är nära i ett litet barn som ser oss. Bär vi barnet i vårt hjärta blir vi bot för världens plåga. Gud är hos oss, ljus i natten, för att hjälpa oss att våga, Ljuset bär oss, Gud är nära i ett litet barn som ser oss

Ur Psalm 744, Ylva Eggerhorn