Foto: Alex Giacomini, Ikon

Anmälan till sommarkonfa

Här anmäler du dig till sommarkonfa. Sista datum för anmälan är 1 december 2020.

Du anmäler dig i formuläret här nedan. Fält som är markerade med en stjärna är obligatoriska.

Personuppgifter
När du antas till en konfirmationsgrupp kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas av Svenska kyrkan i syfte att administrera konfirmationsgruppen.

Uppgifter om konfirmationen sparas i kyrkoböckerna. Tillhör du en annan församling kommer dina personuppgifter att delas med den församling där du bor.

Du kan när som helst kontakta oss för att få information om vilka uppgifter vi har om dig och begära att vi rättar felaktig information.

Adress
Svenska kyrkan Jönköping
Östra Storgatan 45
 553 21 Jönköping