Foto: Kicki Alm

Allakan kören

Det här är kören för dig som är ungdom eller vuxen och har en funktionsvariation. Denna kör sprider en enorm sångglädje och visar att alla kan!

Kören startade 2002 och bestod i början av fem personer.  Allt eftersom har kören vuxit flera gånger om. Idag är de ca 30 sångare från gymnasieålder till den äldsta som är 61.

Alla som är med har någon form av funktionsvariation som är väldigt olika från person till person. Med åren har även körledarna utökats, vilket gör det lättare att kunna ge dig som är med rätt förutsättningar för mest sång och glädje. 

Du får vara med och sjunga ibland i gudstjänsten i Kristine kyrka, samt åka till andra kyrkor eller delta vid till exempel Vätterhems citydagar samt gå luciatåg.

Allakan kören

Övar onsdagar klockan 17.45–18.45 i Kristinagården.
Körledare: Åsa Wass och Gunilla Tufvesson tfn 036-71 98 07

Körledare

Åsa Wass

Svenska kyrkan Jönköping

Kyrkomusiker, Kristinagården