Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Jönköping Besöksadress: Svenska kyrkan Jönköping, Kapellgatan 8, 55317 Jönköping Postadress: Svenska kyrkan Jönköping, Östra Storgatan 45, 55321 Jönköping Telefon:+46(36)303500 E-post till Svenska kyrkan Jönköping

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Advent och jul i kyrkan

Vi har samlat alla gudstjänster och konserter under advent och jul i en folder som nu finns i alla kyrkor. Du kan även se allt som händer här!

Lördag 30 november

EKHAGSKYRKAN
18.00 Adventskonsert
Projektkören, kyrkokören med kompband.
Gästsolist › Jill Svensson.

DALVIKSKYRKAN
18.00 Adventskonsert Lågor av ljus
Dalvikskyrkans kör med solister och musiker. Martin Fredh › präst.

GRÄSHAGSKYRKAN
18.00 Adventskonsert
Kyrkokören och instrumentalister.

KRISTINE KYRKA
17.00 Interortodox julkonsert
Arrangör Bilda och de ortodoxa
församlingarna i Jönköping.

Söndag 1 december

SOFIAKYRKAN
18.00 Adventsmusik
Frälsningsarméns musikkår,
Sofia Motettkör och Sofia Ungdomskör.

GRÄSHAGSKYRKAN
09.30 Högmässa
Kyrkokören.
Torgny Wirén › präst.

SOFIAKYRKAN
09.30 Familjegudstjänst
Kyrkklockans förskola medverkar.
Rebecka Jansdotter Hultqvist › pastorsadjunkt.

DALVIKSKYRKAN
10.00 Högmässa.
Martin Fredh › präst.

BYMARKSKYRKAN
10.00 Högmässa
Kyrkokören och trumpetare.
Martin Ahlqvist › präst.

SOFIAKYRKAN
11.00 Högmässa
Sofia kyrkokör, Trumpet.
Ann Aldén › Kyrkoherde,
Michael Lindqvist › präst.

JÄRSTORPS KYRKA
11.00 Adventsgudstjänst
Körerna. Claes Dahlquist › präst.

KRISTINE KYRKA
11.00 Högmässa
Kyrkokören och barnkören.
Erik Dreier › präst och Rebecka J Hultqvist › pastorsadjunkt.

EKHAGSKYRKAN
11.00 Adventsgudstjänst
Körerna och brasskvartett.
Nina Palmgren › präst.

LJUNGARUMS KYRKA
11.00 Adventsgudstjänst
Barnkörerna, trumpet ›
Linnea Gustafsson
Cecilia Sjöberg › präst.

RÅSLÄTTS KYRKA
11.00 Mässa
Körerna, Fredrik Hollertz › präst.

ÖSTERÄNGSKYRKAN
16.00 Mässa
Kjell Danfors › präst.

HOVRÄTTSTORGET
17.00 Invigning av julkrubban. Wetterbrass.  Theres Frisk Svensson och Veronica Wahlström från Frälsningsarmén medverkar. Arr: Jönköpings kristna samarbetsråd.

Lördag 7 december 

GRÄSHAGSKYRKAN
17.00 Luciakonsert
med körerna Nova och Vega.
OBS! Konserten var felannonserad i JP. Detta är det rätta datumet!

Söndag 8 december

EKHAGSKYRKAN
09.30 Mässa
Nina Palmgren › präst.

GRÄSHAGSKYRKAN
09.30 Högmässa
Torgny Wirén › präst.

BYMARKSKYRKAN
10.00 Högmässa
Pär Sjöstrand › präst.

RÅSLÄTTS KYRKA
11.00 Mässa
Martin Fredh › präst.

KRISTINE KYRKA
11.00 Högmässa
John Bauer-kören.
Rebecka J Hultqvist › pastorsadjunkt.

SOFIAKYRKAN
11.00 Högmässa
Orgelelever.
Per Green och Torgny Wirén › präster.

LJUNGARUMS KYRKA
11.00 Mässa
Cecilia Sjöberg › präst.

EKHAGSKYRKAN
13.00 Dövgudstjänst
Nina Palmgren › präst.

ÖSTERÄNGSKYRKAN
16.00 Mässa
Kjell Danfors › präst.

DALVIKSKYRKAN
16.00 Gudstjänst med små & stora,
Martin Fredh › präst.

Fredag 13 december

SOFIAKYRKAN
07.00 Luciamorgon
med Sofia Ungdomskör och Sofia Gosskör.
18.00 Jönköpings Lucia
Kören Nova och Anders Fennsjö
under ledning av Johanna Eklöf. Inträde

Lördag 14 december

KRISTINE KYRKA
16.00 Bachs Juloratorium
Jönköpings Sinfonietta tre körer och fyra solister.
Biljetter: www.smot.se
GRÄSHAGSKYRKAN
16.00 Julkonsert
Med kören Vätterton

Söndag 15 december

KRISTINE KYRKA
11.00 Högmässa Alla-kan-kören.
Erik Dreier och Per Green › präster
16.00 Bachs Juloratorium
(Se info ovan, lördag den
14 december.)

LJUNGARUMS KYRKA
16.00 Luciagudstjänst
Luciatåg av körerna Lux och Aqua. Cecilia Sjöberg › präst.

ÖSTERÄNGSKYRKAN
16.00 Mässa med julmusik
Kören Vox Populi och Faith Kakembo sjunger julpop och klassiker.
Kjell Danfors › präst

GRÄSHAGSKYRKAN
09.30 Mässa
Magnus Lönnberg › präst.

DALVIKSKYRKAN
10.00 Gudstjänst
Martin Ahlqvist › präst.

SOFIAKYRKAN
11.00 Högmässa
Fredrik Modéus › biskop,
Ann Aldén › kyrkoherde.

RÅSLÄTTS KYRKA
11.00 Mässa
Fredrik Hollertz › präst.

EKHAGSKYRKAN
15.00 Luciagudstjänst
Barn- och ungdomsgrupper.
Nina Palmgren › präst.

BYMARKSKYRKAN
16.00 Luciagudstjänst
Martin Ahlqvist › präst.

JÄRSTORPS KYRKA
18.00 Allsångsgudstjänst
Kyrkokören. Claes
Dahlquist ›präst.

Torsdag 19 december

KRISTINE KYRKA
20.00 Julkonsert
Jönköpings kammarkör.
Gäster: Jönköpings orkesterförening, dirigent › Ove Gotting.
Inträde: Förköp Nya Musik, eller från kl. 19.00 vid entrén

Fredag 20 december

KRISTINE KYRKA
20.00 Julkonsert
Jönköpings kammarkör,
(se info ovan, torsdag den 19 december.)

Lördag 21 december

EKHAGSKYRKAN
16.30 och
19.00 Julkonsert
Damkören Cantilena och ensemblen Nejder,
Nina Palmgren › präst.

BYMARKSKYRKAN
18.00 Musik på Bymarken
En röst, en kontrabas,
en flygel.

SOFIAKYRKAN
18.00 Julkonsert - Här kommer nu ett änglabud. Sofia kyrkokör, solister och musiker. 

Söndag 22 december

LJUNGARUMS KYRKA
18.00 Ro för själen med julens sånger
Kören Viva med solister och Sophie Adamsson › sång.
Cecilia Sjöberg › präst.

EKHAGSKYRKAN
09.30 Mässa
Familjen Axelsson, sång och musik, Torgny Wirén › präst

GRÄSHAGSKYRKAN
09.30 Högmässa Rebecka J Hultqvist › präst.

DALVIKSKYRKAN
10.00 Högmässa
Martin Fredh › präst.

BYMARKSKYRKAN
10.00 Högmässa
Martin Ahlqvist › präst.

SOFIAKYRKAN
11.00 Högmässa
Kvartettsång, Per Green och Michael Lindqvist › präster

18.00 OBS! Ingen julkonsert här - feltryck i foldern - julkonserten är 21 december

RÅSLÄTTS KYRKA
11.00 Mässa
Kristina Jonsson › sång Fredrik
Hollertz › präst.
13.00 Gudstjänst på finska
Kantola, finska julens sånger.

KRISTINE KYRKA
11.00 Högmässa
Anna Åkesson › sång, Erik Dreier och Pär Sjöstrand › präster.

ÖSTERÄNGSKYRKAN
16.00 Mässa
Kjell Danfors › präst

Julafton 24 december

BYMARKSKYRKAN
10.00 Samling vid krubban
Martin Ahlqvist › präst.
17.00 Julbön
Lena Robért › sång,
Martin Ahlqvist › präst.

DALVIKSKYRKAN
10.00 Julbön vid krubban
Tina och Filippa Moberg › sång, Martin Fredh › präst.

EKHAGSKYRKAN
17.00 Julbön
Körgrupp ur Cantilena och
familjen Sparf.
Kjell Danfors › präst.

GRÄSHAGSKYRKAN
10.00 Samling vid krubban
Rebecca Jansdotter
Hultqvist › pastorsadjunkt.

JÄRSTORPS KYRKA
17.00 Julbön
Peter Hjalmarsson › sång,
Claes Dahlquist › präst.

KRISTINE KYRKA
11.00 Samling vid krubban
Barnkören, Erik Dreier › präst.
17.00 Julbön
Jill Svensson › sång,
Pär Sjöstrand › präst.
23.00 Julnattsmässa
Gospelkören Adoremus,
Erik Dreier och Pär Sjöstrand › präster.

LJUNGARUMS KYRKA
11.00 Samling vid krubban
Sång av barn ur körerna. Cecilia Sjöberg › präst.
23.00 Julnattsmässa
Ungdomskör, solister och kompband.
Cecilia Sjöberg › präst.

RÅSLÄTTS KYRKA
11.00 Levande julkrubba
Barnkörerna.
Fredrik Hollertz › präst.

SOFIAKYRKAN
11.00 Familjejulbön
Levande julspel med barnkör och barn och vuxna från
kyrkans olika grupper.
Michael Lindqvist › präst.
17.00 Julbön
Kristina Jonsson › sång,
Magnus Jonsson › trumpet
Ann Aldén › kyrkoherde.
23.00 Julnattsmässa
Sofia Ungdomskör.
Michael Lindqvist och
Per Green › präster.

ÖSTERÄNGSKYRKAN
11.00 Julbön vid krubban
för stora och små.
Kjell Danfors › präst.

Juldagen 25 december

EKHAGSKYRKAN
07.00 Julotta
Körgrupp. Nina Palmgren › präst.
Efter julottan serveras julgröt.

GRÄSHAGSKYRKAN
07.00 Julotta
Rebecca Jansdotter Hultqvist › pastorsadjunkt.

JÄRSTORPS KYRKA
06.00 Julotta
Nina Åkerblom Nielsen › sång, Claes Dahlquist › präst.

LJUNGARUMS KYRKA
07.00 Julotta
Jill Svensson › sång,
Fredrik Hollertz › präst.

KRISTINE KYRKA
07.00 Julotta
Kristine kyrkokör.
Erik Dreier › präst.

RÅSLÄTTS KYRKA
11.00 Juldagsmässa
Kör för alla.
Fredrik Hollertz › präst.

SOFIAKYRKAN
11.00 Högmässa
Sofia kyrkokör. Per Green och Michael Lindqvist › präster.

DALVIKSKYRKAN
07.00 Julotta
Peter Hjalmarsson › sång,
Martin Fredh › präst.

Annandag jul 26 december

KRISTINE KYRKA
11.00 Högmässa
Cecilia Sjöblom › sång.

SOFIAKYRKAN
11.00 Högmässa
Michael Lindqvist och
Torgny Wirén › präster.
ÖSTERÄNGSKYRKAN
16.00 Mässa och julfirande
Kjell Danfors › präst.

Söndag 29 december

JÄRSTORPS KYRKA
18.00 Julkonsert
Körerna i Bymarkskyrkan,
Dalvikskyrkan och Järstorps
kyrka, Claes Dahlquist › präst.
Biljetter: Gratisbiljetter finns i respektive kyrka och på församlingsexpeditionen.

Nyårsafton 31 december

FJÄLLSTUGAN
16.00 Ekumenisk nyårsbön för västers höjder.

LJUNGARUMS KYRKA
16.00 Nyårsbön
Fredrik Wiklund › trombon, Nina Bjurenstedt › sång och piano.
Cecilia Sjöberg › präst.

KRISTINE KYRKA
17.00 Musik vid nyår
Peter Hjalmarsson › sång, saxofon och flöjt, Fredrik Sjöblom › piano och orgel. Pär Sjöstrand › präst.

SOFIAKYRKAN
17.00 Musik med nyårsbön
Sofia motettkör, under
ledning av Annica Sjöstrand,
sångsolist › Pär Nilsén,
Torgny Wirén › präst.

Nyårsdagen 1 januari

KRISTINE KYRKA
17.00 Ekumenisk mässa
Gemensam för Svenska kyrkan Jönköping och Equmeniakyrkorna i stan.

Trettondedag jul 6 januari

EKHAGSKYRKAN
11.00 Julens sånger
Kyrkans körer och instrumentalister.
Kjell Danfors › präst.

JÄRSTORPS KYRKA
16.00 Gudstjänst
Barnkören.
Claes Dahlquist ›präst.
Efteråt grötfest i församlingshemmet.

KRISTINE KYRKA
11.00 Högmässa
Kristine kammarkör.
Erik Dreier › präst.
18.00 Körkonsert
Jönköpings Oratoriekör och flöjtisten Sara Fredh bjuder på en vokal julhälsning från olika länder.

LJUNGARUMS KYRKA
16.00 Gudstjänst med julspel
Körerna Lux och Aqua och barn ur grupperna. Efter gudstjänsten julfest i S:t Olofsgården. Cecilia Sjöberg › präst.

SOFIAKYRKAN
15.00 Familjegudstjänst med körgrupp.
Rebecka Jansdotter Hultqvist › pastoradjunkt, Torgny Wirén › präst.
Därefter Julfest i Sofia gården för alla åldrar.

Med reservation för ev ändringar/felskrivningar. Se alltid aktuell information i kalendern.