Alkavare kapell

Alkavare kapell

Beläget mitt i Sareks fjällvärld och med Jåhkågasska samebys kalvmärkningshage i närheten.

Kapellet är byggt av sprängd sten med trätak av byggmästare Eric Pärsson Wikman och stod färdigt 1787. I närheten av kapellet ligger det gamla gruvfältet från silvermalmsbrytningen undert 1600-talet. Kapellet övergavs omkring 1860 men restaurerades med hjälp av bl a Vattenfall och återinvigdes den 3 juli 1961. Kyrkklocka, bänkar och en del av inventarierna har skänkts av fjällvandrarklubben Skarja.
Församlingen firar kyrkhelg varje sommar den sista helgen i julimånad här.