Diakoni

Själavård och samtal

 
Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika skeden.
Alla behöver vi någon att prata med, få ställa frågor om livet och om Gud, få tröst eller hitta styrka. Du kan vända dig direkt till någon av församlingens präster.


Kyrkoherde Anders Stenman tel 0971-588 99
Präst Boel Paulin tel 0971-58886

Vi har tystnadsplikt.