Meny

Diakoni

Själavård och samtal

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika skeden.Alla behöver vi någon att prata med, få ställa frågor om livet och om Gud, få tröst eller hitta styrka. Du kan vända dig direkt till någon av församlingens präster eller till

Diakon Christin Nilsson
tel. 0971-588 86 
Kyrkoherde Gotthard Nilsson tel 0971-588 99
Prästkandidat Elena Veräjä tel. 0971-588 82 alt elena.veraja@svenskakyrkan.se
 
Vi har tystnadsplikt.