Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Stefanskyrkan - Interiör och exteriör

Bild: Jessica Mossberg

Se en panoramabild av Stefanskyrkans interiör.

Interiör
Arkitekten Carl Möller hade som förebild medeltida engelska landskyrka. Kyrkorummet består av ett huvudskepp med öppen takresning och ett lägre sidoskepp i väster. På den östra sidan ligger Herdens kapell. Kyrkans kor är polygont (månghörnigt) och skiljs från den övriga kyrkan av en hög korbåge. Koret domineras av altarskåpet från 1926. De tio målningarna är utförda av Einar Forseth. Den stora mittbilden föreställer Jesu uppståndelse, de övriga visar Jesu lidandes historia och den överst himmelsfärden.
Kyrkans äldsta altarprydnad från 1904 utgjordes av ett krucifix, troligtvis formgivet av Carl Eldh. Då fanns även ett stort korfönster i norr, som sattes igen vid en renovering 1926. (Det gjutjärnskors som krucifixet satt fast på finns numer i minneslunden på S:t Johannes kyrkogård.) 

All träinredning utom bänkarna tillkom i samband med en renovering 1926. Den nuvarande bänkinredningen, liksom skiljeväggen i söder, som skapar ett förrum, tillkom genom en renovering 1959. Då tillkom även nya fönster komponerade av skulptören Bengt Inge Lundkvist, samt ljuskronorna, ritade av konstnären Knut Hallgren. 

Vid den senaste renoveringen, år 2003, gjordes omfattande måleriarbeten i kyrkan. I början av 1980-talet målades kyrkan invändigt med plastfärg, som bundit fukt i väggarna och orsakat fuktskador. Vid renoveringen avlägsnades all plastfärg (som för övrigt är förbjuden i den här typen av lokaler) och väggarna målades sedan med limfärg.