Stefansgudstjänst

Avsluta helgen med tid för eftertanke, kloka ord och skön musik! Stefansgudstjänst är en gudstjänst med mycket musik, värme och hjärta. Varmt välkommen!

Fram till den 19 november firar vi gudstjänsterna digitalt istället för i kyrkan med anledning av de nya restriktionerna från Folkhälsomyndigheten.

Se gudstjänsterna här ››

Stefansgudstjänsterna firas på söndagar kl 17 Stefanskyrkan på Frejgatan 20 B i Vanadislunden.  

Gudstjänsten är fylld med musik, värme och hjärta och börjar kl 17.00 med en minikonsert från kl 17.00–17.15. För musiken står våra egna musiker, våra körer, kontraktskörer och orkestrar i en härlig mix.

Minikonserten som inleder gudstjänsten är församlingens signum. Det är just denna lilla kvart som skiljer den här gudstjänsten från många andra gudstjänster och mässor i Svenska kyrkans kyrkor på söndagarna. Du bjuds som åhörare på en professionell musikkvart med stor musikalisk variation och bredd – helt gratis.

Stefansgudstjänsten är för alla, det är högt i tak, både högtidligt och mysigt på en och samma gång. Här försvinner alla statusgränser mellan människor för en stund. I en högmässa finns det många liturgiska moment och många ord. Tilltalet enkelt och vardagsnära. Vi laddar batterierna genom att sitta ner en timme på söndagskvällen för att hämta kraft inför veckan som ligger framför, ungefär som en bil som behöver tankas eller en mobil som behöver laddas.
Atmosfären i kyrkan är varm och innerlig. Den är ungefär som ett ”Gokväll
program” i tv rutan. Det blir aldrig tyst i rutan.

Gudstjänsten flyter på framåt genom musik, tilltal och ljuständning. Här ges möjlighet till en stund av gemenskap, men även en stund av ro där den yttre världen och dess intryck får pausa och lämna plats till eftertanke och närvaro genom mässans olika steg. Det bjuds alltid på gott fika efteråt och stämningen är hög.

De som är anställda i S:t Johannes församling och kyrkvärd/gudstjänstvärd
ser till så att alla har någon att tala med och att alla blir sedda och lyssnade på.
Till Stefansgudstjänsten är alla komma och för oss i S:t Johannes församling är det är oerhört viktigt att alla känner sig välkomna. Efter en gudstjänst vill vi att alla ska känna sig styrkta och sedda av varandra och fått tankar och funderingar att bära med sig, även när man går hem.

Vi firar Stefansgudstjänsten i Stefanskyrkan på Frejgatan 20 b i Vanadislunden på söndagar kl 17. Kom och upplev!

Till kyrkan i Vanadislunden är tanken att alla ska kunna komma med sin trasighet och finna styrka och mod att leva i vardagen.