Söndagsmässa med hopp

Starta söndagen med tid för eftertanke, kloka ord och skön musik! Våra söndagsmässor är fyllda med musik, värme och hjärta som alla är välkomna till!

Nu firar vi tillsammans igen! Välkommen söndag kl 11 för Söndagsmässa med hopp.

Har du inte möjlighet att komma till kyrkan firar vi även gudstjänster och andakter digitalt. Se gudstjänsterna här ››

Söndagsmässa med hopp firas de två första söndagarna i månaden kl 11 Stefanskyrkan på Frejgatan 20 B i Vanadislunden.  

Mässorna är fyllda med musik, värme och hjärta och börjar kl 11.00. För musiken står våra egna musiker, våra körer, kontraktskörer och orkestrar i en härlig mix.

Musiken är församlingens signum. Det är just musiken och det vardagliga tilltalet i våra mässor som skiljer dem från många andra gudstjänster och mässor i Svenska kyrkans kyrkor på söndagarna. Du bjuds som åhörare på en stor musikalisk variation och bredd – helt gratis.

Söndagsmässan med hopp är för alla, det är högt i tak, både högtidligt och mysigt på en och samma gång. Här försvinner alla statusgränser mellan människor för en stund. I en högmässa finns det många liturgiska moment och många ord. Tilltalet enkelt och vardagsnära. Vi laddar batterierna genom att sitta ner en timme på söndagsförmiddagen för att hämta kraft inför veckan som ligger framför, ungefär som en bil som behöver tankas eller en mobil som behöver laddas.
Atmosfären i kyrkan är varm och innerlig. 

Mässan flyter på framåt genom musik, tilltal och ljuständning. Här ges möjlighet till en stund av gemenskap, men även en stund av ro där den yttre världen och dess intryck får pausa och lämna plats till eftertanke och närvaro genom mässans olika steg. Det bjuds alltid på gott fika efteråt och stämningen är hög.

De som är anställda i S:t Johannes församling och kyrkvärd/gudstjänstvärd
ser till så att alla har någon att tala med och att alla blir sedda och lyssnade på.
Till Söndagsmässan får alla komma, stora som små, och för oss i S:t Johannes församling är det är oerhört viktigt att alla känner sig välkomna. Efter en gudstjänst vill vi att alla ska känna sig styrkta och sedda av varandra och fått tankar och funderingar att bära med sig, även när man går hem.

Vi firar Söndagsmässa med hopp i Stefanskyrkan på Frejgatan 20 b i Vanadislunden de två första söndagarna i varje månad kl 11. Kom och upplev!

Till kyrkan i Vanadislunden är tanken att alla ska kunna komma med sin trasighet och finna styrka och mod att leva i vardagen.