Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

S:t Johannes kyrka - Orglarna

I S:t Johannes kyrka finns två orglar, den stora läktarorgeln och den mindre kororgeln.

Läktarorgeln
Den första orgeln i S:t Johannes kyrka byggdes av Åkerman & Lund år 1890 när kyrkan var ny. Under 1900-talet har orgeln byggts om några gånger. 1946 gjordes en väsentlig om- och tillbyggnad, då ryggpositivet tillkom. 
Då byggdes även orgelläktaren om och utökades till nuvarande storlek. 

1976 invigdes den nya orgeln, byggd av Fredriksborgs orgelbyggeri (Troels Krohn) i Hilleröd, Danmark. Då tillkom det arkitektoniskt modernare ryggpositivet. Fasaden och ett tiotal stämmor är bevarade från den ursprungliga orgeln. 

Under 1994-95 renoverades orgeln av Jan Börjeson Orgelvård AB, Hägersten. Arbetet omfattade allt ifrån rengöring och ”elsanering” till omintonation av några stämmor (främst principaler) samt generalstämning. Ett nytt kombinationssystem, baserat på PLC-teknik, levererades 1997-1998 av samma firma. 

Disposition

I-Ryggpositiv
63 Principal 8´
64 Borduna 8´
65 Octava 4´
66 Echoflöjt 4´
67 Doublette 2´
68 Larigot 1 1/3´
69 Sifflöjt 1
70 Scharff-Cymbel IV-V chor
71 Oboe 8´
72 Cromorne 8´
73 Tremulant

Pedalverk
35 Principal 16´
36 Subbas 16´
37 Quinta 10 2/3´
38 Octava 8´
39 Borduna 840 Octava 8´
41 Rauschquint II chor
42 Hintersatz IV chor
43 Contra-Basun 32´
44 Basun 16´
45 Fagott 16´
46 Trumpet 8´
47 Trumpet 4´
48 Singend Cornett 2´ 

Koppel
49 II+I
50 III+I
51 II+III
52 II+IV
53 P+I
54 P+II
55 P+III
56 P+IV

III – Svällverk
1 Borduna 16´ 
2 Basetthorn 8´
3 Violin 8´
4 Voix Celeste 8´ 
5 Flute harmonique 8´ 
6 Rörflöjt 8´ 
7 Octava 4´ 
8 Flute harmonique 4´ 
9 Nasard 3´ 
10 Waldflöjt 2´ 
11 Ters 1 3/5´ 
12 Carillon IV chor 
13 Fagott 16´ 
14 Corno 8´ 
15 Trumpet 8´
16 Clairon 4´ 
17 Tremulant

IV-Récitverk
57 Bourdon 8´
58 Flute 4´
59 Hålflöjt 2´
60 Cornett II chor
61 Vox humana 8´
62 Tremolo
 
II – Huvudverk
18 Principal 16´ 
19 Principal 8´ 
20 Gamba 8´ 
21 Octava 8´ 
22 Dubbelflöjt 8´
23 Quinta 6´ 
24 Octava 4´ 
25 Flute douce 4´ 
26 Ters 3 1/5´ 
27 Quinta 3´ 
28 Octava 2´ 
29 Grand Cornett V chor 
30 Mixtur IV chor 
31 Cymbale II-III chor
32 Trumpet 16´ 
33 Trumpet 8´ 
34 Clairon 4´

Tidigare Hintersatz i pedalen hade VI chor (även om det också då angavs IV chor). Från denna hade separerats nuvarande Rauschquint II chor och en mindre Hintersatz IV chor. Kombinationssystemet har 5.120 fria kombinationer och är baserat på PLC-teknik. Tutti och recitverk har svällartrampor. Alla remolon är justerbara ifråga om frekvens och intensitet. 

Kororgeln
S:t Johannes kyrkas kororgel byggdes 1968 av Bruno Christensen, Tinglev Danmark. 

Orgeln har 19 stämmor, varav en transmission (pedalens Gedackt 8’ och Subbas 16’ har tolv gemensamma toner). 

Bröstverket har svällarluckor.

Disposition

Huvudverk - Manual
IBröstverk -
Manual II

12 I/Ped 21 Rörflöjt 4'
23 Nasat 1 1/3'
25 Cymbel 2 chor 
27 Krumhorn 8'
29* Gedackt 8' 
31* Nachthorn 2' 22 Gedackt 8'
24 Principal 2'
26 Sesquialtera 2 chor
28 Tremolo
30* Subbas 16'

1 Rörflöjt 8'
3 Blockflöjt 4'
5 Mixtur 4 chor 
7* Oktava 4'
9* Fagott 16'
11 II/Ped 2 Principal 4'
4 Waldflöjt 2'
6 Dulcian 16'
8 II/I 
10* Trumpet 8' 

*=Pedalstämma

Bild: Jessica Mossberg

För mer information kontakta

Oskar Hanson

Oskar Hanson

S:t Johannes församling

Musiker - organist