Foto: Jessica Mossberg

Rädda S:t Johannes kyrka

S:t Johannes kyrka har idag ett mycket stort renoveringsbehov. Var med och rädda vårt gemensamma kulturarv! Ge en gåva via swish: 123 569 61 58 eller Bankgiro: 5035-0784. Märk inbetalningen med "Rädda kyrkan" . Stort tack för din gåva!

S:t Johannes kyrka behöver renoveras för framtiden

De flesta som rör sig i Stockholm ser S:t Johannes 70 meter höga torn sticka upp när de går runt på stan. Vår vackra och unika kyrka är oerhört populär för bröllop och är väldigt välbesökt men är nu i stort behov av renovering. Vi som församling har ett ansvar gentemot kulturmiljölagen. Kyrkobyggnader ska vårdas och bevaras för sitt kulturhistoriska värde. Kyrkan invigdes 1890. Renoveringen är ett mycket stort ekonomiskt åtagande för församlingen.

Omfattande projektering av renoveringsbehov

Just nu pågår en omfattande projektering av kyrkans renoveringsbehov vilket innebär att vi synar hela kyrkan från källare till tak för att se vad som behövs åtgärdas och hur akuta behoven är. Att behovet av renovering är stort kan vi redan nu konstatera: 

• Fönster är trasiga och bidar till mycket höga uppvärmningskostnader
• Åskledare saknas och behöver installeras.
• Elsystem och avloppsstammar är uttjänta och måste bytas ut.
• Torn och skorsten är i mycket dåligt skick.

Pengarna räcker inte till

Det statliga stödet (Kyrkoantikvarisk ersättning) täcker endast en liten del av den stora kostnad det kommer att innebära att helrenovera kyrkan. En stor del bekostas av församlingens medlemmar genom kyrkoavgiften, men det räcker inte på långa vägar. Medlemmarnas pengar ska samtidigt räcka till att möta människor i kris, förrätta dop, vigslar, begravning och konfirmation, fira gudstjänster, hålla öppna mötesplatser, bedriva barn- och ungdomsverksamhet och erbjuda ett rikt musikliv. 

Stödinsamling för S:t Johannes kyrka – vårt gemensamma kulturarv

Den ekonomiska utmaningen för församlingen är mycket stor. Vi välkomnar både privatpersoner och företag att bidra till att bevara S:t Johannes kyrka för framtidens generationer. Alla gåvor, små som stora, är viktiga och kommer att göra nytta. 

Ge en gåva via swish: 123 569 61 58 eller Bankgiro: 5035-0784. Märk inbetalningen med "Rädda kyrkan". Stort tack för din gåva!

När kyrkan stängs för renovering – vad händer då?

Församlingslivet kommer att fortgå. Vi kommer att träffas och umgås på våra mötesplatser och fira gudstjänst tillsammans i vår andra kyrka Stefanskyrka som även den är mycket populär för dop, vigsel och begravning. Vår vackra och moderna samlingssal Johannessalen kommer finnas tillgänglig även under renoveringsperioden för fest, möten och sammankomster av olika slag.

Läs mer om dop ››
Läs mer om vigsel ››
Läs mer om begravning ››

Det går fint att hålla borgerliga begravningar i Johannessalen även under kyrkans renovering. Läs mer om borgerlig begravning ››

 

    För mer information kontakta

  • Hans von Schreeb

    Hans von Schreeb

    Ordförande i Kyrkofullmäktige

Ta en rundtur i vår vackra kyrka!

Upptäck S:t Johannes kyrka virtuellt! Vandra runt i kyrkorummet, besök altaret, och njut av alla vackra utsmyckningar, taket, fönstren...
Navigera genom att klicka på pilarna och scrolla runt i 360 grader. Du kan även zooma in och ut. Väljer du att kliva ut ur någon av ytterdörrarna får du även se hur omgivningen ser ut!

Tips! Gör rundvandringen med helskärmsvisning 
(klicka på helskärmssymbolen i övre högra hörnet)

Foto: Jessica Mossberg