Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gymnasiekonfa i Berlin

För dig som gillar storstaden och inte konfirmerades när du var 14-15. Här står samtalet i fokus och du får pröva din identitet och din tro.

Den här gruppen vänder sig till dig som är i gymnasieåldern. Här står samtalet i fokus och du får pröva din identitet och din tro. Existentiella frågor med utgångspunkt i kristen tro är centrum för våra samtal och vår fördjupning.

Start: 6 februari 2019 kl 17.00
Träffar: 6/2, 20/2, 6/3, 20/3, 3/4
Plats: S:t Johannes kyrka, Johannesgatan 21
Resa: Berlin 12-16 april 2019
Konfirmation: 8 maj 2019, 18.00 i S:t Johannes kyrka
Deltagare: Max 12
Kostnad: Kostnadsfritt

Anmälan via formuläret nedan

Är du döpt?

Vårdnadshavare

Kontakt och information

För mer information kontakta

Göran Capron Lundqvist

S:t Johannes församling

Präst

Catharina  Segerbank

Catharina Segerbank

S:t Johannes församling

Kyrkoherde

Bra att veta!

ANMÄLAN

Anmälan till alla konfirmationsalternativ sker via www.konfanorrmalm.se
Här gäller först till kvarn för val av grupp, så anmäl dig så snart du har bestämt dig! Ange gärna ditt andrahandsalternativ i rutan för övriga upplysningar. Du får skriftligt besked om i vilken grupp du hamnat. Efter sista anmälningsdag tas konfirmander in beroende på om det finns plats och hur långt gruppen har kommit.

DOP OCH KONFIRMATION

Om du är döpt eller inte spelar ingen roll: du är välkommen till våra konfirmationsalternativ oavsett. I nästan varje konfirmationsgrupp finns ungdomar som väljer att döpas under konfirmantionstiden.

GUDSTJÄNST UNDER KONFIRMATIONSTIDEN

En del i konfirmationstiden är att delta i Svenska kyrkans gudstjänster. Varje konfirmand förväntas delta i minst 10 gudstjänster. För aktuell information om tiderna för gudstjänsterna besök respektive församlings hemsida. Hela familjen är såklart välkommen till kyrkan!

KOSTNAD OCH ANMÄLNINGSAVGIFT

Ekonomin ska aldrig vara något hinder för att konfirmeras. Församlingen subventionerar varje konfirmand men längre läger och resor kan medföra en kostnad. Kontakta de ansvariga i församlingen om du har frågor om kostnader och avgifter.

KONFIRMATION PÅ ANNAN ORT

Du som väljer att konfirmeras på annan ort, meddela din församling dina kontaktuppgifter och var du konfirmeras. När vi bjuder in till program för de redan konfirmerade får även du en inbjudan.

KONFIRMATION OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Du som har funktionsnedsättning och behov av särskilt stöd kontakta gärna dem som leder konfirmationsgruppen du valt.

GÅLÖLÄGRET

Gålöläget är ett konfirmandläger som välkomnar dig som går i grundskola, resursskola eller särskola. Ledare och präster har stor erfarenhet av att arbeta med ungdomar med eller utan funktionshinder. Lägret sker på Vängården utanför Malmköping. All information om Gålölägret och anmälan finns på Högalids församlings hemsida: www.svenskakyrkan.se/hogalid/konfirmation

KONFIRMERAS SOM VUXEN

Det är faktiskt aldrig försent att konfirmeras! För mer information om konfirmation av vuxna kontakta oss på tel: 08-508 88 650.