Askonsdagen – Nu börjar fastan

Under vår livstid gör vi val som formar vår väg på olika sätt och under fastan kan vi stanna upp och fundera över om det är dags för någon ny riktning i våra livsval. Vi kan blicka inåt i oss själva och undersöka hur det ser ut i vårt eget inre liv. Vilka inre rum behöver vi, du och jag, belysa?

Vi ska inte fasta av tvång utan för att öka kärleken i världen.

Annika Björnström

Så kommer då dagen när fastan börjar och det är på Askonsdagen i västkyrklig tradition. Redan namnet antyder vad det handlar om, aska och onsdag. Det har funnits en kristen sedvänja att strö välsignad aska på kyrkobesökare under den dagen och vi kommer också att använda oss av aska i gudstjänsten som vi firar på en onsdag. 

Under Askonsdagsgudstjänsten kan du om du vill få ett kors tecknat i din panna med aska. Medan korset formas på vår panna säger vi orden: ”Tänk på att du är stoff. Omvänd dig och tro evangelium.”

Askonsdagen infaller onsdagen den 14 februari 2024 och du är välkommen till Stefanskyrkan kl 18.00 på Askonsdagsmässa.

Fastan stäcker sig 40 dagar fram till och med påskafton 30 mars 2024 – men söndagar räknas inte som fastedagar. Påsken är kristenhetens största högtid när Jesus uppstår och inte låter sig besegras.

Hur kan jag fasta?

Det finns många sätt och det kan se ut på olika sätt beroende på vem du är. Vi ska inte fasta av tvång utan för att öka kärleken i världen. Världen är ett stort begrepp och så klart svårt att omfatta, men vi kan börja där vi står och blicka inåt.

Under vår livstid gör vi val som formar vår väg på olika sätt och under fastan kan vi stanna upp och fundera över om det är dags för någon ny riktning i våra livsval. Vi kan blicka inåt i oss själva och undersöka hur det ser ut i vårt eget inre liv. Vilka inre rum behöver vi, du och jag, belysa?

Kanske behöver vi använda oss av en symbolisk ficklampa för att belysa och upptäcka någon gömd vrå. Vi kanske upptäcker skam, skuld, ilska och rädsla som är exempel på tillstånd som tar mycket livsenergi och glädje ifrån oss människor.

Vi kanske även behöver ta hjälp och stöd utifrån för att komma vidare. Det är modigt att gå emot det vi känslomässigt undviker och istället våga vara sårbara och låta oss formas inifrån. Bearbetar vi det som tar livskrafter ifrån oss kan det leda till något nytt och mer livgivande. Nya möjligheter öppnar sig för oss. Det kan leda oss djupare in i gemenskapen med det vi stavar GUD, våra medmänniskor och vår planet. Tittar vi på hur Jesus bemöter människor när han vandrar på jorden så ser vi att han behandlar människor jämlikt. Han utestänger inte någon från att delta i den stora Gemenskapen.

Jesus i Matteusevangeliet: 

”Sannerligen, vad ni gjort för någon av dessa mina minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig…(och) vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig”.

Guds vilja är att vi människor älskar varandra och att det också uttrycker sig i konkret handling.

När vi fastar kan vi också använda oss av en Fastekalender. Eller en bok. Sedan tio år tillbaka har ärkebiskopen Antje Jackelén valt ut författare till Ärkebiskopens Fastebok och hon skriver även förordet till boken varje år. Att bevara vår mänsklighet heter årets fastebok med sexton skribenter alltifrån personer från Svenska kyrkans tradition, judar, muslimer och kristna från andra traditioner. Texterna är skrivna i solidaritet med människor på flykt och i nystart. Målet handlar om att vi alla ska skärpa våra sinnen och lyssna efter vår nästa och efter Guds röst i oss. Varje såld bok bidrar även till fasteinsamlingen.

Fastan är en tid när vi kan öppna oss, genom bön och stillhet, inför att ledas av Guds vilja. Jag avslutar med att vi får önska varandra lycka till under fastan tillsammans med Gud och varandra – och öka kärleken i världen. ♣

Text: Annika Björnström, präst i S:t Johannes församling

Samtal och stöd

Vi människor hamnar då och då i problematiska livssituationer, då vi behöver någon att prata med. Vi har lång erfarenhet av att möta människor i olika livssituationer. Läs mer »

En svart griffeltavla med texten Dom som säger att du inget duger till ljuger. Du är fantastisk.

Den kristna fastan handlar om kärlek

Fasta ska vara något vi gör utan tvång och utan att imponera på andra.