Söndagsskola

Varje söndag i Buråskyrkan är det söndagsskola för alla barn, 0-13 år!

Söndagsskolans ledare håller i samlingarna som börjar gemensamt i kyrksalen kl.10 innan barnen går en trappa ner och delas in i grupper. 

 

 

Huvudledare för söndagsskolan är Simon Klasson, simon.klasson@svenskakyrkan.se