Scouterna i Burås

I scouterna träffas vi varannan måndag, åker på hajk och läger, lär känna oss själva, varandra, naturen och Gud.

Vår scoutkår är ansluten till SALT.

Vi ses varannan måndag, ojämna veckor (om inget annat anges) kl 17-18.30. Vi är i Buråskyrkan om inte annat informerats. Barn från åk 2 upp till gymnasiet är välkomna.

Kontakt: 

Simon Klasson, simon.klasson@svenskakyrkan.se