Två svartklädda personer sitter och samtalar.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Samtal, själavård och bikt

Behöver du hjälp i en social eller praktisk fråga? Eller någon att prata med? Om livet i stort, sorg och kris, eller det andliga livet och tron.

Stöd i kris och någon att tala med

När du behöver hjälp i någon social eller praktisk fråga. När du är i sorg eller kris och när du behöver någon att tala med.

Samtal om tro, bikt och förbön

När du behöver tala om tro och det andliga livet, gå till bikt eller få förbön.