Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Anna Ekberg

Vad tycker du är det bästa med Svenska kyrkan?

Vårt fantastiska budskap! En öppen kyrka – alla får plats. Svenska kyrkan finns överallt. Svenska kyrkan ger en trygghet och ger stöd i krissituationer.

Vilken är Svenska kyrkans största utmaning idag?

Att vi ska få fler att upptäcka glädjen i Svenska kyrkan. Att inte tappa bort vårt grundläggande budskap. Att räcka till för människor i alla olika livssituationer.

Varför ska man rösta på Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan?

POSK vill ha en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt. Vi vill att gudstjänst ska firas ofta och med många olika uttrycksformer. Vi värnar om församlingarnas profil när vi läggs samman i ett pastorat.