Tillsammans för fred

Välkommen in i Johannebergskyrkan för en stilla stund, ljuständning och bön om fred i Ukraina och vår värld. Kyrkan är oftast öppen måndag-torsdag kl 9-15, och söndag i samband med gudstjänsten kl 11.

Heliga treeniga Gud
Du som är världens upprätthållare och frälsare. Vi ber för situationen i och omkring Ukraina.
Vi ber om insikt, mod och handlingskraft hos politiker och ledare att gå fredens väg. Stärk enheten mellan människor, folk och stater.
 Hjälp oss alla att verka för fred och försoning.
Jesus Kristus, vår befriare, ge våra oroliga hjärtan ro. Kom med din fred.
Amen.
/Bön av Sveriges kristna råd, 2022.

Till dig, Herre, tar jag min tillflykt,
svik mig aldrig!
Du som är trofast, rädda mig,
lyssna på mig,
skynda till min hjälp.
Var min klippa dit jag kan fly,
borgen där jag finner räddning.
Ja, du är min klippa och min borg.
Du skall leda och styra mig,
ditt namn till ära.
Du skall lösa mig ur snaran de gillrat,
du är min tillflykt.
Jag överlämnar mig i dina händer.
Du befriar mig, Herre, du sanne Gud.
/ Psaltaren 31:2-6.