Rapport om EFS-anslutning i Buråskyrkan

Nyhet Publicerad

I Buråskyrkan förs samtal om en eventuell koppling till EFS. Nu finns en rapport att läsa om förslaget.

Det har under längre tid förts samtal i Buråskyrkan om det finns fördelar med att bilda en EFS-förening. Samrådsgruppen i kyrkan har låtit utreda frågan. Här kan man läsa rapporten om Buråskyrkan och EFS. EFS-rapporten