Gudstjänst och bön

Gudstjänsten är centrum i församlingens liv. Här finns information om när och hur församlingen firar gudstjänst.

Församlingens gudstjänster

TISDAG 

08.30 Morgonmässa, Johannebergskyrkans absid

12 Lunchmusik, Johannebergskyrkan, ojämn vecka

ONSDAG

08.30 Morgonbön, Johannebergskyrkans absid

18 Mässa, Johannebergskyrkan

18 Bön och lovsång i Buråskyrkan

SÖNDAG 

10 Söndagsmässa i Buråskyrkan, med söndagsskola

11 Högmässa, Johannebergskyrkan

Gudstjänster

I Johannebergs församling firar vi:

- Högmässa
- Gudstjänst
- Veckomässa
- Musikgudstjänst
- Gudstjänst med små & stora
- Gudstjänster på vård- och omsorgsboenden
- Sjukkommunion vid önskemål (nattvard för den som är sjuk och inte kan komma till gudstjänsten).

Vi vill att gudstjänsterna...

- ska präglas av enkelhet och lättillgänglighet.

- ska bejaka olika uttrycksformer.

- ska vara öppna och välkomnande för barn och familjer.

- ska ha en öppenhet för Andens gåvor, samt att många får bli brukade i många uppgifter.

- ska ha ett budskap som är bibelförankrat, väckande, fördjupande och tillgängligt.

- ska omges av bön och öppenhet för Guds ledning.

Personlig förbön

Möjlighet till personlig förbön erbjuds vid söndagens gudstjänster i Buråskyrkan och i Johannebergskyrkan. Övrig tid vänd dig till någon av våra präster eller diakoner.

Kyrkans förbön

Om du vill att vi ska be för något speciellt under gudstjänsten nästkommande söndag kan du skicka in det till någon av oss nedan. Du kan också lämna en lapp i de lådor som finns i våra kyrkor.

 

Kalender

Här finns information om församlingens gudstjänster och samlingar.

Vägbeskrivningar

Har du svårt att hitta till någon av våra kyrkor och lokaler får du här lite hjälp på vägen.