Gudstjänst och bön

Gudstjänsten är centrum i församlingens liv. Här finns information om när och hur församlingen firar gudstjänst.

Församlingens gudstjänster

TISDAG 

08.30 Morgonmässa, Johannebergskyrkans absid

12 Lunchmusik, Johannebergskyrkan. 

ONSDAG

8.30 Morgonbön, Laudes, Johannebergskyrkans absid (ej under sommaren)

18 Mässa alt Bön och lovsång, Buråskyrkan, ojämn vecka.

18 Mässa, Johannebergskyrkan, jämn vecka.

TORSDAG

8.30 Morgonbön, Laudes, Johannebergskyrkans absid (ej under sommaren)

SÖNDAG 

10 Mässa i Buråskyrkan, med söndagsskola och fika.

11 Högmässa, Johannebergskyrkan. Kyrkkaffe.

Gudstjänster

I Johannebergs församling firar vi:

- Högmässa
- Gudstjänst
- Veckomässa
- Musikgudstjänst
- Gudstjänst med små & stora
- Gudstjänster på vård- och omsorgsboenden
- Sjukkommunion (nattvard i hemmet) vid önskemål.

Vi vill att gudstjänsterna...

- ska präglas av enkelhet och lättillgänglighet.

- ska bejaka olika uttrycksformer.

- ska vara öppna och välkomnande för barn och familjer.

- ska ha en öppenhet för Andens gåvor, samt att många får bli brukade i många uppgifter.

- ska ha ett budskap som är bibelförankrat, väckande, fördjupande och tillgängligt.

- ska omges av bön och öppenhet för Guds ledning.

Personlig förbön

Möjlighet till personlig förbön erbjuds vid söndagens gudstjänster i Buråskyrkan och i Johannebergskyrkan. Övrig tid vänd dig till någon av våra präster eller diakoner.

Kyrkans förbön

Om du vill att vi ska be för något speciellt under gudstjänsten nästkommande söndag kan du skicka in det till någon av oss nedan. Du kan också lämna en lapp i de lådor som finns i våra kyrkor.

 

Bord med kalender, telefon, kaffekopp och person som sitter med surfplattans kalender

Kalender

Här finns information om församlingens gudstjänster och samlingar.

Vägbeskrivningar

Har du svårt att hitta till någon av våra kyrkor och lokaler får du här lite hjälp på vägen.