Foto: Jonatan Sverker

Tisdagsträffen

För närvarande ingen programverksamhet, men välkommen till musikandakter tisdagar kl. 12, jämna veckor.

Start 21 september. Musikandakt vid lunchtid. Musikmedverkan av elever från Hvitfeldtska musikgymnasium.

Programträffar återkommer när pandemisituationen tillåter det.