Vision och mål

Församlingsinstruktionen är det grundläggande måldokument som styr vår verksamhet.

Instruktionen riktar sig till hela församlingen. De anställda och förtroendevalda har ett särskilt ansvar, men alla har vi tillsammans ansvaret för att utföra församlingens uppgift.

Denna församlingsinstruktion är resultatet av ett gemensamt arbete där både anställda, förtroendevalda och lekfolk varit involverade. Instruktionen utfärdas av domkapitlet i Göteborgs stift 2016 efter godkännande av kyrkoråd och kyrkoherde.

Här kan du ladda ner en förkortad version.

Här kan du ladda ner hela församlingsinstruktionen.