EFS Burås Persiska

EFS-gruppen Burås Persiska inbjuder till gudstjänst och bibelstudier i Buråskyrkan.