Alphakurser

Välkommen att prata livets frågor i en Alphagrupp. Nya grupper drar igång varje termin. I vår har vi Alpha på dagtid och Studentalpha. Läs mer!

Alpha på dagtid-öppen samtalsgrupp om tro och tvivel

Har livet mening? Finns det frid och hopp att få? Vad säger kristen tro? Välkommen till öppen samtalsgrupp med fika/enkel måltid. Varannan månd kl 14-16 i Johannebergs församlingshem. Läs mer.

Studentalpha: ett vardagsrum för livets stora frågor

10 onsdagar i Buråskyrkan med gratis(!) mat, film, samtal och gemenskap. Start 28 februari. Läs mer.

Äktenskapskursen

Stärka bandet, kommunikationens svåra konst, hantera konflikter, förlåtelsens kraft, familjedynamik ... Läs mer!