Meny

Våra samarbeten

LP-Ria, En tro på landet (Missionsförsamlingen i Mölnbo), Vänförsamlingen Zaube

LP RIA i Järna - En plats där alla är lika mycket värda 

Svenska kyrkan i Järna-Vårdinge är med och stöttar LP Ria i Järna som är en  ideell förening. Även Pingstkyrkan i Södertälje är med och stöttar ekonomiskt, och Södertälje kommun bidrar med värdefullt ekonomiskt stöd. Verksamheten vilar på en kristen människosyn där alla är lika mycket värda och att alla är värdefulla.

Målsättningen med LP Ria-arbetet är att få de som har eller har haft problem med alkohol och andra droger att förstå att det finns ett bättre liv utan droger.  Och visa dem på det kristna alternativet och stödja en sådan förändring och  rehabilitering till ett drogfritt liv. LP Ria är en fungerande och trivsam social daglig  träffpunkt för gemenskap, samtal, fika och trivsel dit alla är välkomna.

Öppettider: måndag–fredag 09.00–13.00 och lördag 10.00–13.00.
Adress: Hagagatan 14, 153 32 Järna.
Telefon: 08-551 740 28.

En tro på landet - en kärleksrevolution

Ekumeniskt samarbete mellan Järna-Vårdinge pastorat och Missionskyrkan i Mölnbo som har bytt namn till En tro på landet. Församlingen leds av pastor Josefin Lennartsson.

Så här beskriver församlingen sig: En tro på landet är Gnestaortens krets verksamhet som tillsammans drivs av Ådalkyrkan i Gnesta och Mölnbo Missionskyrka. Vi vill förvalta den längtan, tro och engagemang som tidigare generationer har haft därför är båda församlingarna i en nystartsprocess som ska leda till något nytt. Våran vision lyder: En tro på landet är en kärleksrevolution! Vi bär hopp, väljer fred och växer i tillit. En tro på landet vill vara en plats och gemenskap för en växande tro. Vi är kyrka på nytt sätt och möts i två olika lokaler för olika samlingar.

Läs mer om En tro på landet genom att klicka här!

Vänförsamlingen Zaube

Våra tre församlingar har Zaube i Lettland som sin vänförsamling.

Zaube tillhör den evangelisk-lutherska kyrkan i Lettland och återupprättades som självständig församling 1991. Spåren efter närmare 50 års sovjetisk ockupation har satt djupa avtryck och den sociala situationen i Zaube är svår med bland annat stor arbetslöshet. Församlingen bedriver därför mycket socialt arbete och får stöd för bland annat detta genom "Internationella gruppen" i våra tre församlingar.

Du kan även besöka deras hemsida genom att klicka här!