En inslagen bukett med tulpaner i olika färger.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Våra samarbeten

LP-Ria, En tro på landet (Missionsförsamlingen i Mölnbo), Vänförsamlingen Zaube

LP-Ria i Järna

Välkommen till gemenskapen hos LP-Ria i Järna - hit är alla välkomna!

 

 

En tro på landet 

Ekumeniskt samarbete mellan Järna-Vårdinge pastorat och Missionskyrkan i Mölnbo som har bytt namn till En tro på landet. 

Så här beskriver församlingen sig: En tro på landet är Gnestaortens krets verksamhet som tillsammans drivs av Ådalkyrkan i Gnesta och Mölnbo Missionskyrka. Vi vill förvalta den längtan, tro och engagemang som tidigare generationer har haft därför är båda församlingarna i en nystartsprocess som ska leda till något nytt. Våran vision lyder: En tro på landet är en kärleksrevolution! Vi bär hopp, väljer fred och växer i tillit. En tro på landet vill vara en plats och gemenskap för en växande tro. Vi är kyrka på nytt sätt och möts i två olika lokaler för olika samlingar.

Läs mer om En tro på landet genom att klicka här!

Vänförsamlingen Zaube

Våra tre församlingar har Zaube i Lettland som sin vänförsamling.

Zaube tillhör den evangelisk-lutherska kyrkan i Lettland och återupprättades som självständig församling 1991. Spåren efter närmare 50 års sovjetisk ockupation har satt djupa avtryck och den sociala situationen i Zaube är svår med bland annat stor arbetslöshet. Församlingen bedriver därför mycket socialt arbete och får stöd för bland annat detta genom "Internationella gruppen" i våra tre församlingar.

Du kan även besöka deras hemsida genom att klicka här!