Foto: Bruce Mars

Ungdomskör

Välkommen att vara med du som är 13 år och äldre. Kontakta Agneta Axelson, 08-551 782 18, för mer info och anmälan.