Unna dig att stanna upp i fastetiden

Nyhet Publicerad Ändrad

Bokcirkel under fastan

Unna dig att stanna upp i fastetiden


Fastetiden kan vara en tid
då vi unnar oss att stanna
upp, sakta ned och låta livets
Gud tala till oss. Nu erbjuder
vi möjligheten att delta i en
bokcirkel. Vi läser en bok med
fasta som tema som vi sedan
diskuterar tillsammans. Alla
träffar sker digitalt via Zoom.


Anmälan: hampus.frid@svenskakyrkan.se,
Tel: 08-551 782 07.
Antal platser: 10.
Träffar: Vi träffas digitalt en gång i veckan under hela fastan.
Start: Veckan efter askonsdagen.
Tid och dag: Bestäms av gruppen innan bokcirkeln börjar.