Vad gör Svenska kyrkan i Järna-Vårdinge denna oroliga tid?

Nyhet Publicerad Ändrad

Läs mer om hur vi arbetar i Järna-Vårdinge pastorat under denna tid av krig i Ukraina.

Vi är alla oroade för kriget som pågår i Ukraina. Vi finns här som kyrka i dessa tider av oro. Besök gärna våra gudstjänster och mötesplatser för att stilla ditt sinne. Överjärna kyrka är öppen alla vardagar fram till 15.00 för den som vill tända ett ljus.

Grupp med fokus på kriget i Ukraina

MED ANLEDNING av kriget i Ukraina har vi skapat en grupp som ska jobba
med frågor som berör detta. Gruppen består av präst Martin Reberg, kommunikatör Linnéa Malmborg, diakon Laila Larsson samt de två förtroendevalda
Pia Sjöstrand och Susanne Bergström.

Varför har ni startat gruppen, Martin?
– Vi vill att Svenska kyrkan ska vara en sammanhållande och trygg kraft i samhället
under dessa oroliga tider. I gruppen tar vi upp alla tänkbara frågor som kan komma
i samband med kriget. Vi vill som kyrka vara delaktiga och samordna hjälp och stöd.

Du kan ta del av protokollen från dessa möten för att se hur vårt arbete ser ut:

Protokoll 30 mars 2022

Protokoll 16 mars 2022

 

Bön för Ukraina


Tillsammans med Strängnäs biskop Johan ber vi för Ukraina om fred och försoning:

”Gud, Du alltings ursprung och livgivare. Du som håller hela världen i dina
kärleksfulla händer. Tack för ditt löfte att där vi samlas i ditt namn – där är du mitt ibland oss. Hör vår bön för Ukraina. Om insikt, mod och handlingskraft hos alla som på olika sätt påverkar dess öde. Om vilja och förmåga att gå fredens och samförståndets väg. Om enhet människor, folk och stater emellan. Om fred och försoning. Jesus
Kristus, vår befriare, ge varje oroligt hjärta ro. Du fredsfurste, kom. Amen.”

 

Länk till Södertälje kommun

Genom att klicka här så kommer du till Södertälje kommuns hemsida med information om vad som gäller kring flyktingmottagande och länkar till dig som vill hjälpa till på något sätt.

Klicka här!

Länk till Migrationsverket

Klicka här för att komma till Migrationsverkets informationssida angående kriget i Ukraina och dess konsekvenser.

Klicka här!
Två brandmän står och tittar på ett sönderbombat hus.

Act Svenska kyrkan agerar för Ukraina

Kriget i Ukraina drabbar många. Läget är akut! Behoven är stora och fortsätter att öka. Våra lokala partner finns på plats och stöttar befolkningen. Humanitära insatser pågår och fler förbereds. Din gåva behövs!