Sammanlyst högmässa på pingstdagen

Nyhet Publicerad

Vi välkomnar vår nya präst Annica Lahti samt nya kyrkorådet.

Pingstdagen

Söndag 5 juni 
Högmässa 11:00
Överjärna kyrka

Präst: Matts Sandström. Sammanlyst högmässa för hela pastoratet för välkomnande av vår nya präst Annica Lahti samt nya kyrkorådet. Kyrkkaffe efteråt.