Information om vallokaler och förtidsröstning i kyrkovalet 19 september

Nyhet Publicerad Ändrad

Information om vallokaler och förtidsröstning i kyrkovalet 19 september 2021 i Järna-Vårdinge pastorat. Förtidsrösta i församlingshemmet i Järna 13/9–18/9. Förtidsröstning även på Ljungbacken. Läs mer här!

SÖNDAGEN DEN 19 september 2021 är det åter dags för val till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ för vårt pastorat, stiftsfullmäktige högsta beslutande organ för de pastorat som tillhör stiftet. Kyrkomötet är högsta beslutande organ för alla stift.

I Järna-Vårdinge pastorat ingår Vårdinge församling, Ytterjärna församling och Överjärna församling.


VALLOKALER OCH TIDER PÅ VALDAGEN
Det kommer att finnas en vallokal i Postillan i Mölnbo för dig som tillhör Vårdinge församling, en vallokal i kyrkskolan i Ytterjärna för dig som tillhör Ytterjärna församling samt en vallokal i församlingshemmet i Järna för dig som tillhör Överjärna församling.

Alla tre vallokalerna är öppna på valdagen: 09.00–11.00, 13.00–16.00 och 18.00–20.00.

I en röstningslokal kan alla som tillhör svenska kyrkan och har fyllt 16 år få förtidsrösta oavsett vilket pastorat eller församling man tillhör.

FÖRTIDSRÖSTNING i församlingshemmet i Järna:

6 september–11 september
& 13 september–18 september kl 13.00–15.00

samt

torsdag 9 september, måndag 13 september och torsdag 16 september kl 17.00–20.00

och

söndag 19 september kl 09.00–11.00, 13.00–16.00 och 18.00–20.00.

 

FÖRTIDSRÖSTNING PÅ LJUNGBACKEN
Torsdag 9 september och torsdagen den 16 september kl 13.00–15.00.

 

BREV- OCH BUDRÖSTNING
För personer som inte har möjlighet att rösta vare sig i en röstningslokal eller i en vallokal kommer det att finnas brev- och budröstningspaket som kan hämtas på pastorsexpeditionen.

 

RÖSTKORT
Stiftet kommer att skicka ut röstkort till alla röstberättigade sista veckan i augusti.

För att värna demokratin är det viktigt att du som medlem i Svenska kyrkan röstar i höstens kyrkoval.


Karin Halldin
Valnämndens ordförande


Pia Sjöstrand
Valnämndens vice ordförande