Kyrkofullmäktigemöte i Järna-Vårdinge pastorat

Nyhet Publicerad Ändrad

Den 22 oktober klockan 19.00 i församlingshemmet

Kyrkofullmäktigemöte i Järna-Vårdinge pastorat
Den 22 oktober klockan 19.00
Församlingshemmet, stora salen, Kyrkvägen 10, Järna.
Kaffe serveras från klockan 18.15 i lilla salen.

Handlingar till mötet finns att hämta på pastorsexpeditionen i Järna.