Kallelse till kyrkofullmäktige

Nyhet

Torsdag 21 oktober i församlingshemmet, Järna

Kallelse till KYRKOFULLMÄKTIGE i Järna-Vårdinge Pastorat


Torsdag 21 oktober
18.30–19.30
Nya kyrkofullmäktige
sammanträder cirka 19.30.
Kaffe serveras från 17.45.
Plats: Församlingshemmet, Järna