Ett viktigt val stundar i september

Nyhet Publicerad Ändrad

Kyrkoval den 19 september!

Kyrkovalet 2021

Ett viktigt val stundar i september

DEN 19 SEPTEMBER i år är det
dags för kyrkoval. I kyrkovalet röstar
väljarna om vilka som ska vara med
och bestämma i Svenska kyrkan de
kommande fyra åren. Svenska kyrkan
är Sveriges största trossamfund med
5,8 miljoner medlemmar. Den kristna
grunden innebär ett engagemang för
alla människors värde och värdighet
och för ett aktivt miljö- och klimatarbete.
Som medlem bidrar du till
gemenskap, glädje, fördjupning och
sammanhang för dig själv och andra,
till exempel genom dop, bröllop,
andra gudstjänster, öppen förskola,
barn- och ungdomsverksamhet, körer
och konserter. Du bidrar också till att
bevara vårt gemensamma kulturarv, i
form av byggnader och traditioner och
du är med och stödjer kyrkans sociala
arbete för människor i utsatthet,
ensamhet och sorg.


Läs mer om kyrkovalet här:
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval