Maria kyrka (interiör)
Foto: Ester Sorri

Vardagsandakter

En stilla stund varje vardag (utom tisdag) kl 9, och måndagar och torsdagar kl 12 i Maria kyrka.

Varje vardag klockan 9 ringer kyrkklockorna i Maria kyrka i Jakobsberg till en kort morgonandakt. Du är varmt välkommen att inleda dagen med en stund av stillhet. Andakten tar ca 15 minuter.

Varje måndag och torsdag klockan 12 hålls en lunchandakt på 15 minuter.

Varje torsdag kl 12 spelas levande orgel- eller pianomusik under lunchandakten. Därefter är du välkommen att stanna på lunch, då dagens soppa på färska råvaror serveras med hembakt bröd. Läs mer om våra måltider i gemenskap.

Varje torsdag klockan 17:30 firas en vardagsmässa - en enkel mässa i stillhet. Mässan tar ca 30 minuter.