"Arbor Inversa", ljusbärare i järnsmide, tillverkat 2004 av Olof Hellström.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Söndagsöppen kyrka

Kyrkorna håller öppet på söndagar för ljuständning och enskild andakt, från den vanliga gudstjänsttiden och två timmar framåt. En präst finns alltid på plats för samtal och enskild nattvard.

Gudstjänsterna tar paus. Istället har kyrkorna öppet i två timmar från och med ordinarie gudstjänsttid för ljuständning och andakt. En präst finns på plats för dig som önskar samtal eller enskild nattvard.

Öppettider på söndagar