Gudstjänst på söndagar igen

Nu håller vi mässa på de vanliga tiderna i våra kyrkor. Vi fortsätter att visa varandra omsorg genom att hålla avstånd, tvätta händerna, och stanna hemma vid symptom.

Nu firar vi återigen mässa på vanlig tid i våra kyrkor. Här hittar du Gudstjänstkalendern! Du är varmt välkommen under eget ansvar, och inom ramarna för Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd och hygien.

Även om du just nu inte kan vara på plats i kyrkan är du lika mycket del i den gudstjänstfirande gemenskapen som alltid, och du är med i våra böner och tankar. 

Det finns ett stort utbud av gudstjänster, andakter och musikgudstjänster som du kan delta i via radio, tv och internet. Här har vi samlat några tips!