Järfälla församling

Prata med oss

Kontakt

Järfälla församling Besöksadress: Vasavägen 25, 17756 Järfälla Postadress: Box 139, 17723 Järfälla Telefon: +46(8)58021800 E-post till Järfälla församling Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Sapmi (samiska)

Vi driver det samiska arbetet i Stockholms stift. Genom de samiska verksamheterna i Maria kyrka i Jakobsberg vill vi stärka och lyfta fram samiska språk, identiteter och kulturyttringar.


De samiska språken hör till Svenska kyrkans språk. Kyrkan arbetar för att utveckla användandet av samiskan i gudstjänster och  verksamheter, och för att stärka och synliggöra samisk kultur och erfarenhet. Läs mer om det samiska i Svenska kyrkan.

verksamhet på samiska

Järfälla församling samordnar det samiska församlingsarbetet i Stockholms stift , och de samiskspråkiga aktiviteterna bedrivs i Maria kyrka i Jakobsberg. Inom den samiska verksamheten ryms gudstjänster, temadagar, föreläsningar, konfirmationsläsning, föredrag och samtalsgrupper. 

Vi arbetar också för att stärka samisk identitet och kultur genom symboler och inventarier i kyrkorummet, och genom att integrera olika samiska kulturuttryck som slöjd och jojk i gudstjänster och verksamheter. 

Var med och gör det samiska synligt

Vill du vara med och arbeta för att göra det samiska synligt? Välkommen att kontakta oss!

samisk konfirmation

Vill du konfirmeras, och samtidigt lära dig mer om dina samiska rötter och om samiskt språk och kultur? Hör av dig, så berättar vi mer om det samiska rikskonfirmandlägret!

Program för den samiska verksamheten våren 2017

22 jan kl 18 Andrum i Maria kyrka, Jakobsberg. På samiska och svenska. Andakt och samling efteråt. 

6 feb kl 9 Samefolkets dag – Dagen börjar med andakt kl 9 i Maria kyrka.  därefter gemensamt firande med Sameföreningen i Stockholm.

19 feb kl 18 Andrum i Maria kyrka, Jakobsberg. På samiska och svenska. Andakt och samling efteråt. 

11 mars kl 13-16 Seminarium: Samtal kring "Vitboken" om de historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna. Inledare: teol. dr Lena Laestander. 

12 mars kl 18 Andrum i Maria kyrka, Jakobsberg. På samiska och svenska. Andakt och samling efteråt. Med sång och musik av Cariola Rosdotter Eriksson m. fl. 

23 april kl 18 Andrum i Maria kyrka, Jakobsberg. På samiska och svenska. Andakt och samling efteråt.

4 Juni kl 11 Mässa ”Där språken möts – och alla förstår.” Maria kyrka, Jakobsberg. Samiska språk, teckenspråk, svenska, finska. Kyrkfika efteråt.

Marita Ollén

Marita Ollén

Maria kyrka, Präst

Direkt: 08-580 219 12

Mer om Marita Ollén…

Samordnare för den samiska verksamheten