Högst 50 personer

...får från och med 12 januari delta i gudstjänster, konserter, dop, vigslar och begravningar. Läs mer här om vad som gäller med de nya restriktionerna!

Från och med 12 januari gäller nya restriktioner, som innebär nya maxantal vid församlingens olika aktiviteter.  Vaccinpass används inte. Vid gudstjänster och konserter gäller först-till-kvarn - välkommen i tid!

  • Max 50 personer (exklusive tjänstgörande / medverkande) vid gudstjänster, konserter, dop, vigslar och begravningar. För gudstjänster och konserter gäller först till kvarn.
  • Max 50 personer (exklusive tjänstgörande), samtliga sittande, vid minnesstunder, dopkalas etc som anordnas av Kyrkans Catering, samt i Café Maria (lyder under regelverket för restauranger). 
  • Max 20 personer, samtliga sittande, vid minnesstunder, dopkalas etc som den enskilde anordnar själv.

Vid alla övriga aktiviteter inomhus (som t.ex. körrepetitioner), för alla åldrar, behöver varje deltagare kunna ha ett utrymme på 10 m2. Efter 60 minuter ska lokalen vädras i minst 30 minuter.

Vill du ha hjälp med att anordna minnesstund eller dopkalas? Kontakta Kyrkans cateringinfo@kyrkanscatering.se.

Frågor och synpunkter? Hör av dig till kanslichefen eller kyrkoherden.