Antal deltagare i våra lokaler och verksamheter

...före och efter 29 september!

Från och med 29 september tas de flesta restriktioner bort.
Reglerna om att tvätta händerna och stanna hemma vid symptom kvarstår, 
men det kommer inte längre att finnas något deltagartak för gudstjänster, dop och dopkalas, vigslar, begravningar och minnesstunder, eller andra sammankomster i våra lokaler (förutom de Brandskyddsmyndigheten anger - kontakta expeditionen för mer information).

Fram till 29 september kvarstår nedanstående restriktioner.

Begränsningar fram till 29 september

Gudstjänst, dop, vigsel och begravning

 • Järfälla kyrka: 60 personer exklusive präst, musiker och vaktmästare
 • Pilgrimskapellet: 40 personer exklusive präst, musiker och vaktmästare
 • Maria kyrka: 50 personer totalt
 • St Lukas kyrka: 40 personer totalt

Minnesstunder och dopkalas

Högst 8 personer får sitta vid varje bord, och det måste vara gott avstånd mellan borden.

 • Församlingssalen i Järfälla kyrkas församlingshem: 60 personer
 • Pilgrimssalen (vid Pilgrimskapellet): 24 personer (+ 8 personer  i tält som finns uppställt utanför lokalen)
 • Församlingssalen i S:t Lukas kyrka: 32 personer
 • Prästgården vid Järfälla kyrka: 16 personer

Körövningar

Körer får öva i max 60 minuter, därefter tas paus för vädring.

 • Järfälla kyrka: 18 sångare
 • Maria kyrka: 20 sångare
 • S:t Lukas kyrka: 20 sångare

Välkommen att kontakta Kyrkans cateringinfo@kyrkanscatering.se för hjälp med att anordna minnesstund eller dopkalas.
Avbokning och ombokning av lokaler, dop, vigslar och begravningar görs via församlingsexpeditionen.

Frågor och synpunkter? Hör av dig till kanslichefen eller kyrkoherden.

Cattis Ljung

Kanslichef, Järfälla kyrka, Maria kyrka

Krister Kappel

Krister Kappel

Kyrkoherde, Präst, Maria kyrka