Antal deltagare i våra lokaler och verksamheter

Från och med 1 juni får fler personer delta i inomhusevenemang, förutsatt att alla kan anvisas sittplatser med gott avstånd. Det innebär att antalet tillåtna deltagare varierar beroende på lokalen. OBS att särskilda regler gäller för dopkalas och minnesstunder.

Från och med 1 juni gäller anpassade restriktioner för deltagarantal vid sammankomster. Grundregeln är fortfarande 8 personer, men undantag kan göras för evenemang där alla deltagare kan anvisas platser med säkert avstånd.

Inomhusvenemang med servering (som minnesstunder och dopkalas) innebär högre risk för smittspridning, därför är maxantalet fortfarande 8 personer i alla våra samlingssalar.

Minnesstunder och dopkalas som anordnas genom Kyrkans catering kan dock genomföras under regelverket för restaurangverksamhet, tack vare specialutbildad personal. Enligt detta regelverk tillåts max 4 personer vid varje bord, och totalt så många bord som lokalen rymmer med säkert avstånd (se maxantal nedan).

Sammankomsten genomförs med sittande gäster och bordsservering.

Maxantal vid dop, vigsel och begravning

Vid gudstjänster, dop, vigslar och begravningar i församlingens kyrkor och kapell kan vi erbjuda anvisad plats med tillräckligt avstånd. Det tillåtna maxantalet beror på lokalen.

  • Järfälla kyrka: 40 personer exklusive präst, musiker och vaktmästare
  • Pilgrimskapellet: 40 personer exklusive präst, musiker och vaktmästare
  • Maria kyrka: 50 personer totalt
  • St Lukas kyrka: 50 personer totalt

Maxantal vid minnesstunder och dopkalas

I våra samlingssalar gäller följande maxantal för sällskap som arrangerar sin sammankomst genom Kyrkans catering. För alla andra sällskap är maxantalet 8 personer.

  • Församlingssalen i Järfälla kyrkas församlingshem: 40 personer
  • Pilgrimssalen (vid Pilgrimskapellet): 24 personer
  • Församlingssalen i S:t Lukas kyrka: 24 personer
  • Prästgården vid Järfälla kyrka: 16 personer

Avbokning eller ombokning av dop, vigsel, begravning och lokaler görs via expeditionen.
Välkommen att kontakta Kyrkans catering info@kyrkanscatering.se för hjälp med att anordna minnesstund eller dopkalas.
Frågor och synpunkter? Hör av dig till kanslichefen eller kyrkoherden.

Kontakta församlingsexpeditionen

Bokning av dop, vigsel och lokaler
Tel: 08-580 218 04
Telefontid: måndag-torsdag kl 9-12 och 13-15, samt fredag kl 9-12
E-post: Boka dop och vigsel

Begravnings- och kyrkogårdsfrågor
Tel: 08-580 218 03
Telefontid: måndag-torsdag kl 9-12 och 13-15, samt fredag kl 9-12
E-post: Begravnings- och kyrkogårdsfrågor

Cattis Ljung

Kanslichef, Järfälla kyrka, Maria kyrka

Krister Kappel

Krister Kappel

Kyrkoherde, Präst, Maria kyrka